POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanując Twoje prawa respektując ustawę o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO) zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy Proton zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Proton Tomasz Burdziński i Paweł Antczak spółka jawna z siedzibą przy ul. Szkółkarskiej 47 w Suchym Lesie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000744565, posiadająca numer NIP  9721293126
 3. W firmie Proton zbieramy następujące dane osobowe:
   • Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.
   • Adres zamieszkania/siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.
   • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. opóźnienie w dostawie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.
   • Adres e-mail – poprzez adres e-mail przyjmujemy Twoje zapytanie ofertowe, wysyłamy do Ciebie wizualizacje projektowe, wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą w sprawie bieżącej realizacji Twojego zamówienia.
   • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony www.proton-stroje.pl w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
   • Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie naszej strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 4. Po realizacji zamówienia, przechowujemy historię korespondencji z Tobą w celu wykorzystania jej ewentualnie w późniejszym terminie, ale tylko do celów realizacji Twoich kolejnych zamówień lub rozpatrywania Twoich reklamacji. Pozostaje także dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
 5. Każdy Klient firmy Proton ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszych usług.
 6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
 7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@proton-stroje.pl